Softronic Craiova livrează 4 locomotive TransMontana pentru Green Cargo Suedia până la finalul anului [RO/EN]

06.11.2023

[RO]

Sursa originală: >>> https://www.softronic.ro/

Softronic Craiova livrează în Suedia locomotivele TransMontana 076 (Mb 4019) și 077 (Mb4020), urmând ca până la finalul anului 2023, încă 2 locomotive produse în Softronic să ia calea Suediei, și anume 078 (Mb 4021) alături de 079 (Mb 4022):


076 - S-GC Mb 4019 livrata în Suedia; 

077 - S-GC Mb 4020 livrata în Suedia; 

078 - S-GC Mb 4021 teste finale; 

079 - S-GC Mb 4022 teste finale.

Proiectată pentru a oferi disponibilitate și fiabilitate, cu un design ce este adaptat oricăror condiții meteorologice care face ca aceasta să fie prima opțiune în ceea ce privește transportul feroviar de marfă pe calea ferată din Suedia.

TransMontana ver. 3.2 are cele patru certificate CE, conform celor patru Specificații Tehnice de Interoperabilitate (STI).

Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) definesc standardele tehnice și operaționale care trebuie îndeplinite de fiecare subsistem sau parte de subsistem pentru a îndeplini cerințele esențiale și pentru a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene.

Pentru eficientizarea transportului feroviar de mărfuri, din ce în ce mai mulți operatori feroviari caută locomotive cu forță de tracțiune ridicată, intervale mari pentru revizii, fiabilitate dovedită, altfel spus, locomotive cu grad înalt de disponibilitate

Toate aceste criterii indică un cost redus de operare și eficiență ridicată raportat la costurile de transport, acolo unde produsul TransMontana excelează!

[EN]

Softronic Craiova delivers 4 TransMontana locomotives for Green Cargo Sweden, until the end of the year

Softronic Craiova delivers TransMontana Locomotives 076 (Mb 4019) and 077 (Mb4020) to Sweden and, until the end of 2023, two more locomotives produced by Softronic will go to Sweden, namely 078 (Mb 4021) together with 079 (Mb 4022):

076 - S-GC Mb 4019 delivered in Sweden;
077 - S-GC Mb 4020 delivered in Sweden;
078 - S-GC Mb 4021 final tests;
079 - S-GC Mb 4022 final tests.

Manufactured to offer availability and reliability, designed to fulfill all weather conditions make this locomotive the first option when it comes to heavy railway freight transportation in Sweden.

TransMontana ver 3.2 has all four CE certificates according to the Technical Specifications of Interoperability (TSI).

Designed to provide availability and reliability, the all-weather design being the main feature of the TransMontana v 3.2 locomotives, they have obtained the CE certificate of conformity according to the Technical Specification for Interoperability - Regulation (EU) 2016/919 of May 2016 regarding the related technical specification for interoperability "control-command and signaling subsystems of the railway system in the European Union.

Technical Specifications for Interoperability (TSIs) define the technical and operational standards that must be met by each subsystem or part of a subsystem to meet the essential requirements and ensure the interoperability of the European Union rail system.

For the efficiency of rail freight transport, more and more railway operators are looking for locomotives with high tractive force, long intervals for overhauls, proven reliability, in other words locomotives with a high degree of availability. All these criteria indicate a low cost of operation and high efficiency compared to transport costs, where Softronic TransMontana excels.