Softronic Craiova și Green Cargo au semnat contractul pentru un lot de 6 locomotive TransMontana cu livrare până în 2024

02.05.2022

RO.

Începând de săptămâna trecută Softronic Craiova și Green Cargo au semnat contractul pentru un nou lot de 6 locomotive TransMontana care vor fi livrate în Suedia până în anul 2024. Informațiile le aveam de ceva timp dar a trebuit să așteptăm comanda oficială. Green Cargo este OTF feroviar de marfă de stat din Suedia și la rândul lor au trebuit să aștepte aprobarea planului de investitii de catre guvern si conducerea companiei, comanda venind când sumele de bani disponibile pentru investiții în material rulant au fost aprobate.

Green Cargo va deține începând din 2024 sau mai devreme daca va fi posibil o flota de 22 locomotive TransMontana încadrate ca serie Mb în Suedia, locomotivele care până acum făceau serviciu exclusiv la trenurile cu laminate din oțel dintre Lulea și Borlange, remorcand zilnic tonaje de 3.600-3.800 tone la viteze de 80-100km/h pe cale ferată de deal și munte, au devenit încet dar sigur cel mai eficient bun valoric din flota OTF de stat suedez.

Capacitatea locomotivelor de la funcționa conform proiect și la temperaturi de -40*C sau mai scăzute, combinat cu eficienta tracțiunii în 6 osii au determinat pe Green Cargo să demareze procedurile de autorizare în Norvegia și au început testele cu locomotivele serie Mb în simplă tracțiune și la alte trenuri de marfă în afară de trenurile grele cu laminate din oțel.

EN.

Softronic Craiova and Green Cargo have signed the contract for a batch of 6 TransMontana locomotives with delivery until 2024

Starting last week, Softronic Craiova and Green Cargo signed the contract for a new batch of 6 TransMontana locomotives that will be delivered to Sweden by 2024. We had the information for some time but we had to wait for the official order. Green Cargo is the Swedish state-owned railway freight operator and in turn had to wait for the approval of the investment plan by the government and the company's management, the order coming when the amounts of money available for investments in rolling stock were approved.

Green Cargo will own from 2024 or sooner if possible a fleet of 22 TransMontana locomotives classified as Mb series in Sweden, the locomotives that until now used exclusively the trains with rolled steel between Lulea and Borlange, towing 3,600-3,800 tonnages at speeds of 80-100km /h by hill and mountain railway, have slowly but surely become the most efficient asset in the Swedish state OTF fleet.

The capacity of the locomotives to operate according to the design and at temperatures of -40 * C or lower, combined with efficient 6-axle traction led Green Cargo to start the authorization procedures in Norway and started the tests with the Mb series locomotives in single traction freight trains other than heavy trains with rolled steel.

Sursă foto din Suedia; Softronic Craiova