Locomotivele Softronic TransMontana au obținut certificarea TSI și au drept de circulație pe toate căile ferate din Europa

20.06.2023

RO.

Dragi prieteni feroviari și nu numai, începând de săptămâna asta locomotivele Softronic TransMontana v3.1 & v3.2 au obținut certificarea TSI (Technical Specifications for Interoperability) și îndeplinesc toate cerințele pentru circulația pe sistemul feroviar transeuropean convențional.

Specificațiile Tehnice pentru Interoperabilitate sunt specificații care sunt elaborate de Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) și publicate de către Comisia Europeană, acestea asigură interoperabilitatea feroviară europeană.

Obținerea STI (Specificațiile Tehnice pentru Interoperabilitate) este controlată de organisme notificate (NoBo). Aceste certificate vor fi valabile în toată Europa. Organismului notificat ERC îi este permis să verifice STI în conformitate cu Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008, privind interoperabilitatea sistemului feroviar în cadrul Comunității pentru următoarele domenii:

- Material rulant - locomotive și material rulant de pasageri (Regulamentul (UE) nr. 1302/2014);
- Material rulant - vagoane de marfă (Regulamentul (UE) nr. 321/2013);
- Siguranța în tunelurile feroviare (Regulamentul (UE) 1303/2014);
- Material rulant - zgomot (Regulamentul (UE) nr. 1302/2014);
- Accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă [Regulamentul (UE) nr. 1300/2014];
- Control-comandă și semnalizare (Regulamentul (UE) nr. 2016/919) - echipamente de bord.

Felicitări întregului colectiv din Softronic Craoiva România, colaboratorilor și furnizorilor care participa la acest proiect încă din 1999!

Sursa foto & text: România Feroviară, SOFTRONIC & Wikipedia.

EN.

Dear railway friends and not only, since this week the Softronic TransMontana v3.1 & v3.2 locomotives have obtained TSI (Technical Specifications for Interoperability) certification and meet all the requirements for circulation on the conventional trans-European rail system.

The Technical Specifications for Interoperability are specifications that are developed by the European Railway Agency (ERA) and published by the European Commission and they ensure European railway interoperability. Obtaining TSI's (Technical Specifications for Interoperability) is controlled by notified bodies (NoBo).

These certificates will be valid throughout Europe. The notified body ERC is allowed to verify the TSI's in accordance with the Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the interoperability of the railway system within the Community for the following areas:

- Rolling stock - locomotives and passenger rolling stock (Regulation (EU) no. 1302/2014);
- Rolling stock - freight wagons (Regulation (EU) no. 321/2013);
- Safety in railway tunnels (Regulation (EU) 1303/2014);
- Rolling stock - noise (Regulation (EU) no. 1302/2014);
- Accessibility of the Union railway system for disabled people and people with reduced mobility [Regulation (EU) no. 1300/2014];
- Control-command and signaling (Regulation (EU) no. 2016/919) - on-board equipment.

Congratulations to the entire team from Softronic Craoiva Romania, collaborators and suppliers who have been participating in this project since 1999!


Știre inițială => https://www.softronic.ro/post/transmontana-v3-1-v3-2-have-obtained-tsi-certification

Sursa inițială : https://www.softronic.ro/

Photo credit & text: România Feroviară, SOFTRONIC & Wikipedia